AKCE: DŘEVĚNÉ PELETY A BRIKETY - nejnižší ceny a doprava za polovinu nebo zdarma

O firmě DEBLICE - lesy s.r.o.

Historie firmy

Historie firmy

Firmu DEBLICE - lesy založili 10. prosince 2003 dva společníci – ing. Martin Čížek a Bohuslava Vondráčková. Oba zakladatelé firmy měli již v té době bohatou praxi v lesnictví, zpracování dříví a v obchodu s ním.

Martin Čížek především z pozice lesního i nadlesního, paní Vondráčková zase se zkušenostmi vedoucí manipulačního skladu. Společně zakoupili bývalou zemědělskou usedlost Deblice poblíž obce Dymokury, kterou postupně zrekonstruovali pro účely sídla firmy a jako zázemí pro zpracování dříví a lesní i obchodní činnost.

Firma se konečně mohla ucházet o první zakázky na lesní práce. Nejdříve u soukromníků a obecních lesů, od roku 2007 i o větší zakázky pro lesy státní. Spolu s obchodním záběrem se rozšiřovala základna odborných pracovníků.

Spoluzakladatelku firmy ve funkci vystřídal v roce 2009 její syn ing. Petr Vondráček, který je od roku 2011 také společníkem firmy. Do Deblic přišel ze společnosti SERVIS LES, s.r.o., kde měl na starosti lesnickou činnost a působil jako vedoucí odbytu dřevěného uhlí a krbového dříví. Ženský element ve firmě ale zůstal, paní Bohuslava Vondráčková sice odešla do zaslouženého důchodu, nicméně ve firmě vypomáhá i nadále.

Významný pro nás byl rok 2010. Nejenom, že jsme rozšířili prodejní sortiment o dřevěné brikety – a rok poté o dřevěné uhlí, ale zároveň jsme se stali členy České asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH), kde se snažíme být aktivní ve prospěch malých a středních podnikatelů. U toho ale naše členství ve významných organizacích nekončí. Jsme dále aktivními členy Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a také držiteli certifikátu PEFC (trvale udržitelné hospodaření v lesích).

Jsme jednou z firem, která od roku 2012 pravidelně slavila úspěch v zakázkách u státního podniku Lesy České republiky – zejména v okresech Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Jičín a Pardubice.

Za dobu našeho působení na trhu jsme lesnicky hospodařili na ploše větší jak 10 tisíc ha, ročně jsme zasadili více jak 1 milion stromků a vytěžili cca 100 tisíc m3 dříví.

Zaměstnáváme zkušený lesnický personál a kvalitní lidi na práci v lese.  Naše zaměstnance přitom aktivně vzděláváme – od roku 2013 se pravidelně účastní společenských exkurzí k našim odběratelům dříví, jezdí na odborně zaměřené veletrhy, a to jak u nás, tak v zahraničí.

Za dobu našeho působení na trhu jsme

0

lesnicky hospodařili na ploše větší jak 10 tisíc ha

0

zasadili ročně více jak 1 milion stromků

0

vytěžili ročně cca 100 tisíc m3 dříví

SERVIS LES a dražby dříví

SERVIS LES a dražby dříví

Nezahálíme ani na poli akvizic – v roce 2014 se nám podařilo koupit firmu na výrobu dřevěného uhlí SERVIS LES s.r.o., kde jsme navázali na dlouholetou tradici výroby a prodeje uhlí.

V této oblasti jsme nejvýznamnějším tuzemským dodavatelem dřevěného uhlí a vítězem testů kvality. Zázemí firmy SERVIS LES od roku 2015 využíváme na dražby cenných sortimentů dříví – www.woodauction.cz.

Dražby přitom celkově realizujeme na 4 místech po České republice. Také v tomto oboru jsme jedničkou na trhu.

Navštivte stránky SERVIS LES

Lesy Bačov s.r.o.

Jako lesáci tělem i duší samozřejmě toužíme mít i vlastní lesy jako základnu i radost pro naše podnikání. To se povedlo v roce 2016 koupí druhé firmy Lesy Bačov s.r.o. a lesů, které spravovala, cca 350 ha.

Jako většinoví vlastníci zde provozujeme také mysliveckou honitbu s uznanou bažantnicí. Celkově vlastníme lesy o rozloze cca 500 ha.
Zkrátka od roku 2003 jsme se opravdu rozrostli – a je to vidět!

Navštivte stránky Lesů Bačov
Lesy Bačov s.r.o.