Česky Deutsch English
Náš sortiment: ŠtěpinyPolenaBednySurové kmenyPytleDřevěné briketyPeletyDřevěné uhlí

Sortiment

Ceník dopravy od 1.2.2023 - ke stažení v PDF

Kde jsou ceny uvedené tučně - zboží bývá na skladě, ostatní na objednávku, červeně = akční zboží.

U objednávek přijatých na delší dobu než je 3 měsíce od data objednávky si vyhrazujeme právo na změnu ceny (standardně neměníme vždy by to bylo po odsouhlasení této změny zákazníkem).
......................................................................................................................................

KRBOVÉ DŘÍVÍ ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ – volně ložené

Krbové dřevo je již nařezané a naštípané na požadovaný rozměr – 25 cm, 33 cm (na přání 40 cm) nebo 0,5 m. Standardní šířka štěpiny je 10–12 cm u délky 25–33 cm, případně 10–20 cm u délky 0,5 m. Na přání však vyrobíme štěpiny jemnější nebo hrubší.

Garantujeme minimálně 90-ti % podíl objednaných dřevin i délek (můžou zde být "dořezy" ne kratší než půlka objednané délky), různé sortimenty je možné kombinovat i v jedné dodávce. Dříví může obsahovat „třísky“ a odpadlou kůru – vzniklé při štípání. Za suché dříví se považuje dříví vyrobené z více jak 2 roky starých klád.

Přebrané a vytříděné dříví nabízíme v sortimentu „Krbové dříví balené v bednách“ (i toto je možné dodat případně jako sypané). Toto zboží standardně dovážíme sklopným kontejnerem o max. kapacitě 10 sprm (viz. ceník dopravy ), ale je možný i jiný závoz, případně i vlastní odvoz z naší provozovny.

délka štěpiny
50 cm
33 cm 25 cm
tvrdé (hlavně dub) 1 590 Kč
1 650 Kč
1 690 Kč
jehličnaté (borovice, smrk) 1 150 Kč
1 190 Kč
1 250 Kč
bříza 1 550 Kč
1 590 Kč
1 650 Kč
měkké listnáče (lípa, topol) 1 090 Kč
1 150 Kč
1 190 Kč
buk 1 790 Kč
1 850 Kč
1 890 Kč
 příplatek za polosuché dříví  = 250 Kč / sprm (dříví vyrobeno z více jak 2 roky starých klád)
ceny za sprm (sypaný prostorový metr) = štěpiny volně ložené do krychle 1x1x1 m
v případě narovnání zákazníkem do vlastního odvozního prostředku do formy prm (rovnaného prostorového metru) - účtuje se cena dříví baleného v bedně minus 100 Kč/prm

 

KULÁČE - NAŘEZANÉ - NEŠTÍPANÉ – volně ložené

Pro "milovníky" štípání. Nabízíme pouze s naším odvozem. Jedná se o nařezané kuláče o délce – 25 cm, 33 cm (na přání 40 cm) nebo 0,5 m. Standardní šířka kuláče je 8 - 40 cm, přičemž by měl převažovat průměr 10–20 cm (vyrábí se pouze ze slabších kulatin). Výhodou oproti štěpinám je to, že si to naštípete jak potřebujete a dále že po přepočtu na následný narovnaný metr je to ekonomičtější = díky menšímu počtu mezer je např. z 10-ti sprm kuláčů cca 8 prm (rovnaných prostorových metrů) štěpin, kdežto u štěpin je to z 10-ti sprm cca 7 prm (je to z našich zkušeností u délky 33 cm, nicméně je to individuální a prodejní míra je sprm v kontejneru). Za suché dříví se považuje dříví vyrobené z více jak 2 roky starých klád.

Toto zboží standardně dovážíme sklopným kontejnerem o max. kapacitě 10 sprm = doporučené množství (viz. ceník dopravy ).

délka štěpiny
50 cm
33 cm 25 cm
tvrdé (hlavně dub) 1 600 Kč
1 650 Kč
1 700 Kč
jehličnaté (borovice, smrk)
1 100 Kč
1 150 Kč
1 200 Kč
 příplatek za polosuché dříví  = 250 Kč / sprm (dříví vyrobeno z více jak 2 roky starých klád)


 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ V METROVÝCH KULÁČÍCH A ŠTĚPINÁCH

Palivové dříví je nařezané na délku 1 m. Průměr kuláčů je do 30-ti cm, případně připravujeme „hrubé“ metrové štěpiny o průměru do 20-ti cm nebo „jemné“ štěpiny o průměru do 10-ti cm. Výhodou těchto štěpin je vedle jejich snadnější manipulace i rychlejší vysychání při proskladňování. Za suché dříví se považuje dříví vyrobené z více jak 2 roky starých klád.

Garantujeme minimálně 90-ti % podíl objednaných dřevin, délka 1m s tolerancí +- 10 % a do 10-ti procent mohou být odřezky o min délce 70 cm (při garanci objednaného množství), různé sortimenty je možné kombinovat i v jedné dodávce. Toto zboží standardně dovážíme sklopným kontejnerem o max. kapacitě 7 prm – rovnaný prostorový metr (viz. ceník dopravy) – kde je dříví změřeno před nakládkou v narovnaných hráních, poté nakladačem „volně“ naloženo do kontejneru a u zákazníka z kontejneru vysypáno – po narovnání v metrech musí objem souhlasit (ale pozor, při nařezání případně i naštípání se objemy prm mění). Na vyžádání můžeme kuláče ručně naskládat na kontejnerovou plošinu ve formě rovnaných prostorových metrů - je to pro nás logisticky náročnější - nabízíme zejména v případě prvozávozů (nicméně i zde je dříví z plošiny u zákazníka vysypáno).

Je možný i jiný závoz, případně i vlastní odvoz z naší provozovny.


tvar
kuláč
štěpina
průměr 8 - 30 cm
10 nebo 20 cm
tvrdé (hlavně dub)
1 690 Kč
1 800 Kč
jehličnaté (borovice, smrk)
1 150 Kč
1 350 Kč
bříza 1 600 Kč
1 800 Kč
měkké listnáče
1 100 Kč
1 300 Kč
buk 1 850 Kč
2 050 Kč
 příplatek za polosuché dříví  = 250 Kč / prm (dříví vyrobeno z více jak 2 roky starých klád)
ceny za prm (rovnaný prostorový metr) = kuláče či štěpiny narovnané do krychle 1x1x1m


KRBOVÉ DŘÍVÍ BALENÉ V BEDNÁCH

Krbové dříví je nařezané na délku 25 cm, 33 cm případně 0,5 m. Standardní šířka štěpiny je 10–12 cm u délky 25–33 cm, případně 10–20 cm u délky 0,5 m - délková tolerance 10%, při garanci min. objemu dříví.

Garantujeme 100 % podíl objednaných dřevin, přičemž zboží je přebrané od třísek a odpadlé kůry. Toto zboží standardně dovážíme kontejnerovou plošinou nebo malým nákl. autem s plachtou a hydraulickým čelem s max. kapacitou 8 beden (viz. ceník dopravy), z které jsme schopni ho vyložit paletovacím vozíkem na zpevněnou plochu. Další možností jsou nákladní auta „s plachtou“, kde je však při vykládce potřeba vysokozdvižný vozík.

Případně je možnost využít auta s hydraulickou rukou (používaná ve stavebninách). Zde se ceny stanovují individuálně. V neposlední řadě je možno dříví u nás v provozovně vysypat a dovézt sklopným kontejnerem o max. kapacitě 8 vysypaných beden (viz. ceník dopravy ). Ale je možný i jiný závoz, případně i vlastní odvoz z naší provozovny.

délka štěpiny
50 cm
33 cm 25 cm
tvrdé (hlavně dub) 2 600 Kč
2 650 Kč
2 700 Kč
jehličnaté (borovice, smrk) 1 850 Kč
1 890 Kč
1 950 Kč
bříza 2 550 Kč
2 590 Kč
2 650 Kč
buk 2 900 Kč
2 950 Kč
2 990 Kč
příplatek za vyschlé dříví se zárukou = 500 Kč / prm (vlhkost do 20%)
ceny za bednu o vnitřním objemu 1 prm (rovnaný prostorový metr) = 1x1x1 m, záloha za bednu 400 Kč


KLÁDY V CELÝCH DÉLKÁCH Z LESA

Surové kmeny - standardně ve 4 m délkách - dovezeno přímo z lesa. Tvrdé dříví. Standardní - minimální množství = 2 hráně 4 m klád (tvrdé) nebo 4 hráně 2 m klád (jehličnaté).

Garantujeme minimálně 90-ti % podíl objednaných dřevin - po domluvě možno dovézt i jiné druhy dříví. Měřeno v prm (rovnaných prostorových metrech) na autě - ale pozor!, po nařezání případně i naštípání se objemy prm mění. Standardní rozměry: šířka mezi klanicemi = 2,3 m; výška klanic 2,4 m; což je při délce klád 4 m: 2,3 x 2,3 x 4 m = 22 prm v jedné hráni.

Dříví vozíme odvozní lesnickou soupravou s hydraulickou rukou o max. kapacitě 66 prm (3 hráně 4 m klád). Jsme schopni zákazníkovi do 8-mi metrů od auta dříví vyrovnat do hrání. Jedná se o "velký" kamión, s max. tonáží povolenou na našich silnicích, tzn: je potřeba mít na vykládce zpevněnou plochu, dostatečné místo a tam kde se bude vykládat bez drátů vedených vzduchem, které by znemožňovaly práci s hydraulickou rukou.


tvar
cena vč. dopravy
tvrdé dříví v cca 4 m výřezech / měkké listnaté
rovnané hráně na odvozní soupravě
1 250 / 800
jehličnaté dříví v 2 - 4 m výřezech
rovnané dříví na odvozní soupravě
850 Kč
odvozní souprava s hydr. rukou - min. (standardní) množství jsou 2 hráně 4 m klád nebo 4 hráně 2 m klád = 44 prm; max = 66 prm
prm = m3 rovnaný prostorový metr naskládaný na kamiónu
cena vč. dopravy je do vzdálenosti 30 km od sídla naší firmy

KRAJINKY (odřezky z pily)

Okrajové části vznikající při pilařské výrobě (výrobě trámů a prken). Jehličnaté "krajinky" ve spáskovaném balíku, většinou v délce 4 m a garantovaném objemu min. 2,5 prm (rovnaný prostorový metr). Balík je i minimálním odběrným množstvím.

Garantujeme minimálně 90-ti % podíl objednaných dřevin - po domluvě možno dovézt i jiné druhy dříví.

Dříví vozíme sklopným kontejnerem o max. kapacitě 4 balíky. Balíky se sklápí dozadu za auto.


tvar
cena
jehličnaté krajinky
4 m balík o objemu 2,5 prm
800 Kč / prm
cena za prm = m3 rovnaný prostorový metr naskládaný v balíku

ŠTĚPKA, PILINY, KŮRA

Hnědá štěpka (dříví i kůra) je vyrobena na našem štěpkovači zejména z větví po těžbě o velikosti cca 4 cm.

Piliny jsou zejména z našeho krbového stroje s řetězovou pilou, jsou to větší piliny o velikosti cca 5 mm.

Kůra je netříděná - je to opadaná kůra včetně zbytků větví, lýka, dřeva - tak jak je to uklizeno na našem zpevněném (zpanelovaném) manipulačním skladě.

Štěpka, piliny i kůra jsou vhodné zejména na topení a mulčování.

Vozíme sklopným kontejnerem o max. kapacitě 10 sprm (volně ložené m3), sklápí se dozadu za auto. Je možné si i dojet - např. do vozíku.


tvar
cena
štěpka hnědá
volně ložené
600 Kč / sprm
piliny volně ložené
500 Kč / sprm
kůra netříděná
volně ložená
250 Kč / sprm
cena za sprm = m3 sypaný prostorový metr (m3) volně ložený

PYTLE S KRBOVÝM DŘÍVÍM A PODPALOVACÍMI TŘÍSKAMI

Nařezané a naštípané dříví zabalené v pytlích, případně označené etiketami.

Pytle 15 dm3

Nejmenší balení krbového dřeva – vyrobeno z tvrdých dřevin. Délka polena je 25 cm, průměr 8-10 cm.

Váha pytlů při plnění: 10 kg
Počet pytlů na paletu: 64 ks
Váha jedné palety: 640 kg
Počet palet na kamion: 33 ks
Cena: 69,- Kč


Pytle 45 dm3

Největší balení krbového dřeva – vyrobeno z tvrdých dřevin. Délka polena 33 cm,průměr 8-10 cm.

Váha pytlů při plnění: 30 kg
Počet pytlů na paletu: 21 ks
Váha jedné palety: 630 kg
Počet palet na kamion: 33 ks
Cena: 169,- Kč

Třísky na podpalování - pytle 15 dm3

Vyrobeno z měkkých jehličnatých dřevin. Délka třísek je 20 cm, průměr 1-2 cm.

Váha pytle při plnění: 5 kg
Počet pytlů na paletu: 70 ks
Váha jedné palety: 370 kg
Počet palet na kamion: 33 ks
Cena: 79,- Kč

Pytle 30 dm3 - jehličnaté - vhodné pro táboráky

Střední balení krbového dřeva – vyrobeno z jehličnatých dřevin. Délka polena 33 cm, průměr 8-10 cm.

Váha pytlů při plnění: 15 kg
Počet pytlů na paletu: 42 ks
Váha jedné palety: 630 kg
Počet palet na kamion: 40 ks
Cena: 89,- Kč

Dřevo na podpalování - pytle 15 dm3

Vyrobeno z měkkých listnatých dřevin. Délka polena je 25 cm, průměr 8-10 cm.

Váha pytle při plnění: 7 kg
Počet pytlů na paletu: 64 ks
Váha jedné palety: 420 kg
Počet palet na kamion: 33 ks
Cena: 49,- Kč


DŘEVĚNÉ BRIKETY


Cihličky (RUF) - pytle 10 kg - při stejné ceně - KULATÉ BRIKETY BEZ DÍRY - TVRDÉ

Nejprodávanější balení. Vyrobeno ze slisovaných suchých pilin. Rozměr brikety 15*10*7 cm.
Váha pytle: 10 kg
Počet pytlů na paletu: 96 ks
Váha jedné palety: 960 kg
Počet palet na kamion: 24 ks
Cena: 75,- Kč
 Cena / kg:  7,50


Cihličky BUK - pytle 10 kg

Vyrobeno ze slisovaných suchých pilin. Rozměr brikety 15*10*6 cm.
Váha pytle: 10 kg
Počet pytlů na paletu: 99 ks
Váha jedné palety: 990 kg
Počet palet na kamion: 24 ks
Cena: 85,- Kč
Cena / kg:  8,50


Válce s dírou - pytle 10 kg

Nejtrvanlivější balení. Vyrobeno ze slisovaných suchých pilin. Rozměr brikety 10*27 cm.
Váha pytle: 10 kg
Počet pytlů na paletu: 100 ks
Váha jedné palety: 1 000 kg
Počet palet na kamion: 24 ks
Cena: 85,- Kč
 Cena / kg:
 8,50 Kč


Válečky - pytle 25 kg

Největší balení, vhodné i do malých kamen a kotlů. Vyrobeno ze slisovaných suchých dubových pilin. Rozměr brikety 5*8 cm.
Váha pytle: 25 kg
Počet pytlů na paletu: 44 nebo 18 ks
Váha jedné palety: 1 100 kg
Počet palet na kamion: 24 ks
Cena: 173,- Kč
 Cena / kg:
6,90 KčDŘEVĚNÉ PELETY


Světlé – certifikované ENplus A1 – značka DEBLICE nebo jiní certifikovaní výrobci - pytle 15 kg

Nejkvalitnější na nejvyšší normu certifikované peletky bez příměsi kůry (viz. sekce certifikace).
Váha pytle: 15 kg
Počet pytlů na paletu: 70 ks
Váha jedné palety: 1 050 kg
Počet palet na kamion: 24 ks
Cena vč. DPH 15 %: 118,50
Cena za kg vč. DPH 15 %:
7,90

Světlé – certifikované ENplus A1 – značkové STORA ENSO - pytle 15 kg

Nejkvalitnější na nejvyšší normu certifikované peletky bez příměsi kůry (viz. sekce certifikace).
Váha pytle: 15 kg
Počet pytlů na paletu: 70 ks
Váha jedné palety: 1 050 kg
Počet palet na kamion: 24 ks
Cena vč. DPH 15 %: 133,50
Cena za kg vč. DPH 15 %:
8,90


Hnědé (s kůrou) – necertifikované - pytle 15 kg

Pelety vhodné k topení k tomu uzpůsobených kotlích, nebo vhodné pro ostatní využití (podestýlka pro zvířata apod.).
Váha pytle: 15 kg
Počet pytlů na paletu: 70 ks
Váha jedné palety: 1 050 kg
Počet palet na kamion: 24 ks
Cena vč. DPH 15 %: 112,50
Cena za kg vč. DPH 15 %:
7,50

DŘEVĚNÉ UHLÍ A GRILOVACÍ BRIKETY

Dřevěné uhlí GASTRO - pytle 10 kg a 15 kg

Vhodné zejména pro restaurace, ale i pro kvalitní domácí grilování. Extra velké kusy 4-12 cm, vyrobeno z vybraných - velmi tvrdých tropických dřevin. VO podmínky a více: www.servisles.cz.

Váha pytle: 10 kg / 15 kg
Počet pytlů na paletu: 36 ks
Váha jedné palety: 540 kg
Počet palet na kamion: 33 ks
Cena vč. DPH 21%: 340,- / 540,- Kč

Dřevěné uhlí - tašky 4 kg - TŘÍDĚNÉ

Standardní kvalita dřevěného uhlí o velikosti 2 - 8 cm. Ze střediska SERVIS LES - od vítěze testů kvality - VO podmínky a více: www.servisles.cz.

Váha pytle: 4 kg
Počet pytlů na paletu: 88 ks
Váha jedné palety: 352 kg
Počet palet na kamion: 33 ks
Cena vč. DPH 21%: 105,- Kč

Grilovací brikety - tašky 4 kg - TŘÍDĚNÉ

Kvalitní brikety z dřevěného uhlí. Ze střediska SERVIS LES - od vítěze testů kvality - VO podmínky a více: www.servisles.cz.

Váha pytle: 4 kg
Počet pytlů na paletu: 140 ks
Váha jedné palety: 560 kg
Počet palet na kamion: 33 ks
Cena vč. DPH 21%: 99,- Kč

Dřevěné uhlí a grilovací brikety - VELKÁ BALENÍ

VO podmínky a více: www.servisles.cz:

výrobek
cena / ks
dřevěné uhlí
10 kg
260
grilovací brikety
15 kg
350


DALŠÍ SORTIMENT KE GRILOVÁNÍ

výrobek
cena / ks
tekuté podpalovače
1 l
79
pevný podpalovač z dřevité vlny
 50 ks
 109

všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%

Aktuální akce

DOPRAVA ZA POLOVINU
snížení cen dříví, dřevěných briket i pelet
Od 2.1.2024 je v běhu tradiční AKCE na dříví - platná:
- objednávky do konce února 2024
- závoz do konce března 2024
- platí při závozu celého kontejneru (pro více informací nás kontaktujte)
- nižší ceny dříví, zejména listnatého tvrdého (a to vše i přes zvýšení DPH z 15-ti na 21%)
- nižší ceny krajinek (odřezků z pily)
PEVNÝ PODPALOVAČ Z DŘEVITÉ VLNY
nový výrobek: 50 ks = 109 Kč

Neváhejte nás kontaktovat


DEBLICE - lesy s.r.o.

Deblice 174
289 01 Dymokury
Czech Republic


Otevírací doba:
pondělí - pátek 7:00 - 16:00
sobota 8:00 - 11:00 (prodej vánočních stromků do 16:00)
(jindy po tel. domluvě)


tel + fax: 325 635 145
e-mail: info@deblicelesy.cz


Poptejte naše služby