Česky Deutsch English
Náš sortiment: ŠtěpinyPolenaBednySurové kmenyPytleDřevěné briketyPeletyDřevěné uhlí

Dražby

Anonymní dotazníkové šetření organizované Fakultou lesnickou a dřevařskou v Praze. Tento anonymní dotazník poskytuje Česká zemědělská univerzita za účelem vypracování diplomové práce pana Jana Zahradníčka.

Odkaz na dotazník v on-line podobě:
https://www.survio.com/survey/d/E5O5U1K8M4D7I9V8Q

Na přelomu let 2015/2016 naše firma zahájila prodej cenného dříví prostřednictvím dražeb, které cca 3x v sezóně sama organizuje v areálu střediska SERVIS LES v Činěvsi na zpevněné ploše o rozloze cca 1,5 ha a od roku 2021 i na dalších místech v ČR (Morava, jižní Čechy). Dražby jsou otevřené pro všechny vlastníky dříví, stejně tak, jako pro všechny kupující (dražitele). Na každé dražbě je dříví v průměru od 15-ti vlastníků a účastní se v průměru 20 dražitelů.

Pro letošní sezónu jsme připravili celkem pět termínů dražeb
Tři z nich proběhnou již tradičně v areálu střediska SERVIS LES v Činěvsi, jedna v Křemži u Českých Budějovic a jedna v Moravské Huzové u Olomouce.
Doufáme, že přidáním termínu dražby v jižních Čechách a na Moravě potěšíme vlastníky dřeva i kupující. Pevně věříme, že dražby budou i v letošním roce nejlepší cestou k nákupu i prodeji cenného listnatého dřeva.

Pro ilustraci níže přikládáme přehledovou tabulku s výsledky dražeb v minulé sezóně, kam bylo umístěno dříví od 30 vlastníků a kterých se zúčastnilo 38 kupujících nejen z České Republiky, ale také z Německa, Rakouska, Francie a Slovenska:


Doporučení pro vlastníky dřeva – dříví vhodné k dražbě:
Vzhledem k opakujícím se problémům s dodržením jakosti dříví u některých vlastníků bude u výřezů, které nesplňují kvalitativní požadavky stanovena dvojnásobná provize (viz tabulka níže). Tím nezaniká právo dražebníka k nepřijetí výřezů, které nesplňují požadavky na jakost.

Dříví vhodné do dražeb (doporučení pro vlastníky): U dubu kvalita A+ (I, II, III. A tř. kvality dle doporučených pravidel), s rostoucí dimenzí lze po konzultaci umístit i horší kvalitu; stř. průměr 40 cm+; u ostatních dřevin doporučujeme umisťovat kvalitu II+; délka min. 2,5 m; dřeviny, u nichž lze očekávat cenu min. 3 tis Kč/m3 - standardně listnáče. Vše ostatní nevylučujeme, ale pouze po domluvě s námi (nemusí být do dražby zařazeno).  Na základě zkušeností z předchozích sezón, doporučujeme dříví umístit do dražeb co nejdříve, dodávat delší výřezy (zejména u DB, při dodržení požadované kvality) a umístění do dražby si včas zarezervovat. Za zaplacení dodaného dříví ručí naše firma.Dražební sezóna 2022/2023

Termín
Místo
Mapka
28.-30. listopadu 2022 manipulační sklad střediska SERVIS LES, Činěves 89, 28901 Dymokury mapka zde
30. ledna – 1. února 2023 manipulační sklad střediska SERVIS LES, Činěves 89, 28901 Dymokury mapka zde
14.-15. února 2023 manipulační sklad pily Mříč, Mříč 52, 382 03 Křemže mapka zde
21.-22. února 2023 manipulační sklad v Moravské Huzové u Olomouce, Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov mapka zde
28. února - 1. března 2023
manipulační sklad LČR - LZ Židlochovice, Břeclav, ulice Lanžhotská - dříví Lesů České republiky s.p.
mapka zde
13.-15. března 2023 manipulační sklad střediska SERVIS LES, Činěves 89, 28901 Dymokury mapka zde

Dokumenty ke stažení:

Bližší informace o dražbách naleznete v dražební vyhlášce popř. na níže uvedených kontaktech:

Martin Čížek ml.
tel.: 773 169 640
e-mail: martin.cizek@deblicelesy.cz

Petr Vondráček
tel.: 603 169 073
e-mail: vondracek@deblicelesy.cz


Aktuální akce

DŘEVĚNÉ PELETY a BRIKETY - CENA KLESÁ!!!
NEJLEPŠÍ CENY PŘIPRAVUJEME na AKCE PO TOPNÉ SEZÓNĚ NA PŘEDZÁSOBENNÍ - cca od dubna

KLÁDY V CELÝCH DÉLKÁCH Z LESA
- spuštěn příjem objednávek ze zimní těžby (do naplnění kapacity)
Podporujeme dobročinnost a spolky zejména v našem regionu.
Veškeré naše platby můžete sledovat na transparentním účtu u České spořitelny: DOBROČINNOST A SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST - odkaz v záložce "Kontakt" nebo "O nás".

Neváhejte nás kontaktovat


DEBLICE - lesy s.r.o.

Deblice 174
289 01 Dymokury
Czech Republic


Otevírací doba:
pondělí - pátek 7:00 - 16:00
sobota 8:00 - 11:00
(jindy po tel. domluvě)


tel + fax: 325 635 145
e-mail: info@deblicelesy.cz


Poptejte naše služby