Česky Deutsch English
Náš sortiment: ŠtěpinyPolenaBednySurové kmenyPytleDřevěné briketyPeletyDřevěné uhlí

Dražby

Na přelomu let 2015/2016 naše firma zahájila prodej cenného dříví prostřednictvím dražeb, které cca 3x v sezóně sama organizuje v areálu střediska SERVIS LES v Činěvsi na zpevněné ploše o rozloze cca 1,5 ha a od roku 2021 i na dalších místech v ČR (Morava, jižní Čechy). Dražby jsou otevřené pro všechny vlastníky dříví, stejně tak, jako pro všechny kupující (dražitele). Na každé dražbě je dříví v průměru od 15-ti vlastníků a účastní se v průměru 20 dražitelů.

Pro letošní sezónu jsme připravili celkem pět termínů dražeb
Tři z nich proběhnou již tradičně v areálu střediska SERVIS LES v Činěvsi, jedna v Křemži u Českých Budějovic a jedna v Moravské Huzové u Olomouce.
Doufáme, že přidáním termínu dražby v jižních Čechách a na Moravě potěšíme vlastníky dřeva i kupující. Pevně věříme, že dražby budou i v letošním roce nejlepší cestou k nákupu i prodeji cenného listnatého dřeva.

Pro ilustraci níže přikládáme přehledovou tabulku s výsledky dražeb v minulé sezóně, kam bylo umístěno dříví od 64 vlastníků a kterých se zúčastnilo 50 kupujících nejen z České Republiky, ale také z Německa, Rakouska, Francie, Polska a Slovenska:


Doporučení pro vlastníky dřeva – dříví vhodné k dražbě:
Vzhledem k opakujícím se problémům s dodržením jakosti dříví u některých vlastníků bude u výřezů, které nesplňují kvalitativní požadavky stanovena dvojnásobná provize (viz tabulka níže). Tím nezaniká právo dražebníka k nepřijetí výřezů, které nesplňují požadavky na jakost.

Dříví vhodné do dražeb (doporučení pro vlastníky): U dubu kvalita A+ (I, II, III. A tř. kvality dle doporučených pravidel), s rostoucí dimenzí lze po konzultaci umístit i horší kvalitu; stř. průměr 40 cm+; u ostatních dřevin doporučujeme umisťovat kvalitu II+; délka min. 2,5 m; dřeviny, u nichž lze očekávat cenu min. 3 tis Kč/m3 - standardně listnáče. Vše ostatní nevylučujeme, ale pouze po domluvě s námi (nemusí být do dražby zařazeno).  Na základě zkušeností z předchozích sezón, doporučujeme dříví umístit do dražeb co nejdříve, dodávat delší výřezy (zejména u DB, při dodržení požadované kvality) a umístění do dražby si včas zarezervovat. Za zaplacení dodaného dříví ručí naše firma.


Dražební sezóna 2023/2024

Novinkou pro tuto dražební sezónu je prodloužení termínů na naceňování. Nově je možnost naceňování vždy od čtvrtka do středy. Čtvrtek a pátek (v případě dražeb v Křemži a Moravské Huzové ještě pondělí) budou dražby probíhat v režimu bez občerstvení a obsluhy – v tomto případě prosíme o odevzdání vyplněného katalogu a Souhlasu s dražební vyhláškou a prohlášení o závaznosti podané nabídky elektronicky emailem (odevzdávání klasicky písemně je možné pouze po předchozí domluvě). Pondělí – středa (v případě dražeb v Křemži a Moravské Huzové úterý – středa) budou potom dražby probíhat tradičním způsobem s obsluhou a dražební katalogy budou odevzdávány fyzicky obsluze dražby, případně elektronicky emailem.

Termín
Místo
Mapka
16. – 22. listopadu 2023 manipulační sklad střediska SERVIS LES, Činěves 89, 28901 Dymokury mapka zde
25. – 31. ledna 2024 manipulační sklad střediska SERVIS LES, Činěves 89, 28901 Dymokury mapka zde
1.– 7. února 2024 manipulační sklad LČR - LZ Židlochovice, Břeclav, ulice Lanžhotská - dříví Lesů České republiky s.p. mapka zde
8. – 14. února 2024 manipulační sklad pily ENERGOFOREST s.r.o. Mříč, Mříč 52, 382 03 Křemže mapka zde
22. – 28. února 2024 manipulační sklad firmy SUK WOOD PRO s.r.o. v Moravské Huzové u Olomouce, Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov mapka zde
14. – 20. března 2024 manipulační sklad střediska SERVIS LES, Činěves 89, 28901 Dymokury mapka zde

Dokumenty ke stažení:

Bližší informace o dražbách naleznete v dražební vyhlášce popř. na níže uvedených kontaktech:

Martin Čížek ml.
tel.: 773 169 640
e-mail: martin.cizek@deblicelesy.cz

Petr Vondráček
tel.: 603 169 073
e-mail: vondracek@deblicelesy.cz


Aktuální akce

SLAVÍME!!! 20 let: 2003-2023
Celý rok - nejnižší možné ceny a speciální akce
SEZÓNA GRILOVÁNÍ: kupte si DŘEVĚNÉ UHLÍ a GRILOVACÍ BRIKETY přímo od výrobce.
AKCE - DŘÍVÍ PŘÍMO Z LESA VČETNĚ DOVOZU - NEJNIŽŠÍ CENY ZA 2 SEZÓNY
jehličnaté dříví - 850 Kč/prm, listnaté tvrdé - 1 350 Kč/prm
- platí pro klády v celých délkách přímo z lesa (standardně 2 nebo 4 m) a minimální odběr 44 prmPodporujeme dobročinnost a spolky zejména v našem regionu.
Veškeré naše platby můžete sledovat na transparentním účtu u České spořitelny: DOBROČINNOST A SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST - odkaz v záložce "Kontakt" nebo "O nás".

Neváhejte nás kontaktovat


DEBLICE - lesy s.r.o.

Deblice 174
289 01 Dymokury
Czech Republic


Otevírací doba:
pondělí - pátek 7:00 - 16:00
sobota 8:00 - 11:00
(jindy po tel. domluvě)


tel + fax: 325 635 145
e-mail: info@deblicelesy.cz


Poptejte naše služby