Česky Deutsch English
Náš sortiment: ŠtěpinyPolenaBednySurové kmenyPytleDřevěné briketyPeletyDřevěné uhlí

Dražby

Dražební sezóna 2017/2018

Místo konání:
manipulační sklad střediska SERVIS LES, Činěves 89, 28901 Dymokury, mapka: www.servisles.cz/kontakty

Termíny dražeb:    

  • 13. 11. – 15. 11. 2017
  • 18. 12. – 20. 12. 2017
  • 29. 1. – 31. 1. 2018
  • 5. 3. – 7. 3. 2018

Dokumenty ke stažení:

Bližší informace o dražbách naleznete v dražební vyhlášce popř. na níže uvedených kontaktech:

Jakub Khun
tel.: 773 169 640
e-mail: khun@deblicelesy.cz

Naše firma zahájila na přelomu let 2015/2016 prodej cenného dříví prostřednictvím dražby, kterou sama organizuje v areálu střediska Servis les v Činěvsi na zpevněné ploše
o rozloze cca 1,5ha.V první dražební sezóně se uskutečnily tři dražby, na nichž bylo celkem vydraženo 1651,28m3 v hodnotě 13 155 480,- Kč. Z celkového objemu draženého dříví převažovala dřevina DB, dále JS, DBČ, BK, mezi draženými dřevinami byl i JL, TR, AK, HB, OL a LP.

V dražební sezóně 2016/2017 bylo nabízeno dříví od dvaceti vlastníků v množství 2886 m3, z nichž bylo prodáno 2817 m3 o celkové hodnotě 19 795 667,- Kč. Mezi draženým sortimentem v zastoupení dřevin převažoval opět dub, méně zastoupen byl jasan a buk, okrajově klen, lípa a další cenné listnáče.

Maximální cena Kč za m3

DB

I.

        17 725   

II.

        14 861   

III.

        11 889   

JS

          7 566   

BK

          3 540   

Do letošních dražeb přicházíme s novinkou – tzv. garancí maximální výhry. Tedy kupující má možnost nastavit si limit maximálního objemu dříví, který chce vysoutěžit. Pokud nabídne nejlepší cenu na dříví v celkovém objemu přesahujícím jím stanovený limit, získává nasčítaný objem do výše limitu u kusů s největším rozdílem nabídnutých cen oproti další nabídce v pořadí. Zbylé dříví připadá na kupujícího na druhém místě.


Uplynulé dražby měly kladný ohlas jak z řad těch, kteří zde své dříví prodávali tak i z řad kupujících.
Aktuální akce

KRAJINKY (odřezky z pily)
jehličnaté 4 m balíky o objemu 2,5 m

NOVINKA

Odběr po balíkách možný u nás (naložíme na valník nebo kontejner) - případně zavážíme sklopným kontejnerem o max kapacitě 3 balíky.


NÍZKÉ CENY U JEHLIČNATÉHO DŘÍVÍ

- s ohledem na zpracování větrných kalamit nízké ceny a slevy u jehličnatého dříví
- tvrdého dříví je nedostatek, ceny držíme "jak to jde" a naskladňujeme se, abychom byli pro naše zákazníci vždy připraveni. Prosíme o včasné objednání

JARNÍ I LETNÍ PĚSTEBNÍ PRÁCE V LESE
kvalitní odborný personál

pro všechny vlastníky lesa

komplexní lesnická činnost

od Prahy po Hradec Králové; od Krkonoš po Vysočinu

zalesnění včetně dodávky materiálu, oplocenky, pomoc s vyřízením dotací
a samozřejmě i těžba dříví včetně odkupu

Neváhejte nás kontaktovat


DEBLICE - lesy s.r.o.

Deblice 174
289 01 Dymokury
Czech Republic


Otevírací doba:
pondělí - pátek 7:00 - 15:30
sobota 8:00 - 10:00
(jindy po tel. domluvě)


tel + fax: 325 635 145
e-mail: info@deblicelesy.cz


Poptejte naše služby